Waarschuwingsbericht

Inzenden van dit formulier is niet langer mogelijk.

Enquête Filmhuis Winterswijk

Waarom deze enquête?

De laatste jaren groeide de belangstelling voor onze films gestaag. Zodanig zelfs dat meer en meer mensen niet konden reserveren, omdat de voorstelling al vroegtijdig uitverkocht was.

In maart 2016 hebben we na overleg met Servicetheater Skopein besloten om tot aan het eind van het seizoen een extra voorstelling te programmeren om 18.30 uur op de vaste dinsdagavond.

We zijn van zins deze nieuwe ontwikkeling te zijner tijd tegen het licht te houden, maar we zijn ook benieuwd naar eventuele wensen en suggesties van onze bezoekers. Vandaar dat we u door middel van deze enquête enkele vragen willen stellen.

Als blijk van waardering verloten wij onder de inzenders vijf keer twee vrijkaarten.

NB: We willen benadrukken dat onderstaande vragen er enkel op gericht zijn om meer helderheid te verkrijgen omtrent de mogelijke wensen en verlangens die er onder ons publiek leven. We huren de filmzaal van Skopein en zijn derhalve ook van de medewerking van Skopein afhankelijk wat betreft eventueel gewenste wijzigingen in vertoningsdagen en - tijdstippen.

* = vereist