€1568!!!

15 februari 2017 - 17.00

Zoals eerder aangekondigd was het bestuur van het Filmhuis voornemens de recette van beide voorstellingen van I, Daniel Blake te doneren aan de Stichting Sociaal Steunpunt Winterswijk. Deze Stichting fungeert als uitgiftepunt van de Voedselbank Oost-Achterhoek.

Voorafgaand aan beide voorstellingen gaf voorzitter Will de Graaff van SSSW een korte toelichting op het werk van de Stichting.

Bewogen door het schrijnend indrukwekkende verhaal van I, Daniel Blake wisten vele bezoekers na afloop de weg naar de collectedoos van de Voedselbank te vinden.

Het eindresultaat van recette en vrije giften was het fraaie bedrag van € 1568. Dit bedrag zal geheel ten goede komen aan extra activiteiten die SSSW in het kader van haar 10-jarige bestaan dit jaar gaat organiseren.