Aanpassing corona-afspraken

27 augustus 2020 - 10.31

Naar aanleiding van onze publicatie met betrekking tot de corona-afspraken ontvingen wij enkele reacties van bezoekers. We hebben onze regels dus nog eens tegen het licht gehouden en het een en ander aangepast.

Er komt een zodanige spreiding van de zaalindeling dat zoveel mogelijk mensen op voldoende afstand van anderen kunnen zitten indien zij dat wensen. Dit heeft helaas ook tot gevolg dat het maximumaantal bezoekers per voorstelling teruggebracht is van 50 naar 40