Geef een Koe op 8 mei

1 mei 2012 - 22.41

Op dinsdag 8 mei sluiten we het seizoen af met het Goede Doel! We koppelen namelijk de vertoning van The Light Thief aan de stichting Geef een Koe.  Deze stichting probeert het leven van Kirgizische gezinnen met een gehandicapt kind draaglijker te maken door ze een koe te schenken. Dit heeft allerlei — financiële en sociale — voordelen voor zo'n gezin.

Wij citeren de website van Geef een Koe:

– Omdat de melk van de koe vanuit huis wordt verkocht is er aanloop van dorpsbewoners. Daardoor komt de moeder met haar gezin uit haar isolement en kan zij in haar eigen levensonderhoud voorzien.
– De moeder kan haar gehandicapte kind thuis (onder)houden.
– In Kyrgyzstan worden gezinnen met een gehandicapt kind in de regel niet erg geaccepteerd door de plaatselijke bevolking. Door de schenking van een koe aan zo’n gezin stijgt het aanzien van dat gezin, kan het gezin in zijn eigen onderhoud voorzien dankzij de inkomsten uit de verkoop van de melk en nemen de sociale contacten toe door de verkoop van de melk aan huis.
– De dorpsgenoten ervaren dan dat een kind met een handicap wel degelijk kan deeluitmaken van de gemeenschap. Zij staan er nu steeds meer voor open om hun eigen kinderen met het gehandicapte kind te laten spelen.

We hebben het in Nederland weliswaar voortdurend over recessie en crisis, maar in Kirgizië spelen problemen van een geheel andere orde. Kapot slaan dus dat spaarvarken en plunderen die rekening, er moeten Wenterse koeien naar Kirgizië!

Vele gulle gevers gingen u al voor: