Minie in Kirgizië!

14 mei 2012 - 22.21

€ 864,28!
Dit bedrag is het fantastische resultaat van onze actie voor de Stichting Geef een Koe.

Zoals we al eerder hadden bericht zou de opbrengst van de vertoning van de film The Light Thief in zijn geheel ten goede komen aan de stichting. Daarnaast was er achter in de zaal nog een melkbus geplaatst waarin bezoekers van de film een extra gift konden deponeren. Dit leverde bijna € 430 op! Tot slot droeg ook Ronald Sasbrink Harkema van Servicetheater Skopein zijn steentje aan de actie bij door ons voor deze avond geen zaalhuur te berekenen.
 
Voor dit geweldige eindbedrag kan er met gemak een koe worden aangeschaft om een Kirgizisch gezin met een gehandicapt kind een menswaardiger bestaan te geven. Het filmhuis mocht een naam bedenken voor de koe en wij noemen haar  . . . Minie, als eerbetoon aan oud-bestuurslid Minie Schoonman.

Mocht u spijt hebben dat u die avond verhinderd was en dus niets in de melkbus heeft kunnen deponeren, u kunt het nog goedmaken!
 
Dit is het rekeningnummer:
78.68.51.759 t.n.v. Stichting Geef een Koe