Recette I, Daniel Blake naar Voedselbank

1 februari 2017 - 15.07

In I, Daniel Blake (14 februari) komt een schrijnende scène voor die zich afspeelt in een Britse voedselbank. Om aandacht te schenken aan het belangrijke - en helaas noodzakelijke en onmisbare - werk dat de Nederlandse voedselbanken verrichten heeft het bestuur van Filmhuis Winterswijk contact gezocht met vertegenwoordigers van de Stichting Sociaal Steunpunt Winterswijk. Deze stichting fungeert als uitgiftepunt van de Voedselbank Oost-Achterhoek.

Het Sociaal Steunpunt bestaat dit jaar tien jaar. Vanwege dit tienjarig bestaan wil het Steunpunt graag iets extra's besteden aan de mensen die klant zijn van de voedselbank en hun kinderen maar ook aan alle bijstandsgerechtigden in Winterswijk en hun kinderen.

Het bestuur van Filmhuis Winterswijk wil dit voornemen graag ondersteunen. Daarom is besloten dat de recette van beide voorstellingen van I, Daniel Blake zal worden overgemaakt naar het Sociaal Steunpunt.

Verder krijgen ook de bezoekers van I, Daniel Blake de gelegenheid om een gift te doneren aan de "voedselbank", zoals het in de volksmond doorgaans heet. Daartoe wordt achterin in de filmzaal een doos geplaatst waarin men een geldbedrag kan deponeren.

Voorafgaand aan beide voorstellingen zal Will de Graaff, voorzitter van Sociaal Steunpunt Winterswijk, een korte toelichting geven op het (belang van) het werk van het Steunpunt.