Resultaten enquête

28 april 2016 - 12.17

De resultaten van onze enquête zijn bekend. We zullen u niet vermoeien met een brij aan cijfers, maar de meest relevante zetten we hier voor u op een rijtje.

Allereerst waren er maar liefst 280 inzendingen. Daar zijn we erg blij mee! De resultaten waren door de bank genomen minder verrassend. Hieronder volgen enkele algemene conclusies:

De eerste vijf vragen hadden betrekking op ons besluit om tot aan het eind van het seizoen twee voorstellingen te programmeren en daaraan gerelateerde wensen en behoeftes van ons publiek.

Een overgrote meerderheid van de inzenders is erg blij met de uitbreiding naar twee voorstellingen op de dinsdag, ofwel omdat men 21.00 uur wat laat op de avond vindt (23%) of omdat men nu kan kiezen en de voorstellingen minder snel zijn uitverkocht (55%).

Wat het ideale vertoningsmoment betreft: iets meer dan de helft, 51% kiest voor de dinsdag. Dit wordt wellicht deels veroorzaakt door het feit dat veel van de inzenders al aan de dinsdag gewend zijn. Ongeveer de helft vindt het dus prima zo en de andere helft wil wel naar een andere dag, bijvoorbeeld omdat men niet (altijd) kan op dinsdag. Uit de antwoorden blijkt echter dat er niet echt een overduidelijke voorkeur voor een andere vertoningsdag naar voren komt: de maandag-, woensdag- en donderdagavond scoren allemaal slechts 9 %.

De zondagochtend en een middagvoorstelling zijn al helemaal niet populair. Beide opties zijn maar door 6 mensen aangevinkt. Allebei scoren ze dus maar 2%.

Verder heeft iets meer dan 20% van de inzenders belangstelling voor de vertoning van extra filmtitels. Prachtig natuurlijk. En wellicht dat een dergelijke uitbreiding in de toekomst ook mogelijk is, maar voorlopig zien we dat om praktische redenen niet als haalbaar.

Onze conclusie naar aanleiding van bovenstaande resultaten:

Kennelijk valt de uitbreiding met een vroege voorstelling in goede aarde bij een overgrote meerderheid van ons publiek. De keuzes voor de overige genoemde mogelijkheden zijn te divers en te gering in aantal om daar op dit moment nadere conclusies aan te verbinden.

Wij hebben daarom in overleg met Servicetheater Skopein besloten om in ieder geval voor de duur van het gehele komende seizoen door te gaan met de huidige constructie, dus het twee keer vertonen van dezelfde filmtitel op dinsdag, om 18.30 en 21.00 uur.

Tegen het einde van volgend seizoen houden we de bezoekersaantallen en andere relevante gegevens weer tegen het licht.

Dan nog een paar losse enquête-vragen:

We waren benieuwd of er nog voldoende belangstelling zou bestaan voor onze papieren flyer. Deze vraag hebben we gesteld, omdat we de laatste tijd keer op keer merkten dat er flyers blijven liggen. De uitslag spreekt boekdelen: maar 7% vindt de papieren flyer erg belangrijk. De rest kan wel zonder (49%) of gebruikt hem nooit (44%).

We hebben dan ook besloten om de papieren flyer af te schaffen. De flyer wordt net als voorheen nog wel op onze website gezet gedurende in ieder geval de eerste cycli van komend seizoen. Diegenen die echt niet zonder kunnen, kunnen hem dan downloaden en zelf uitprinten. En mensen die geen toegang hebben tot internet (bestaan ze nog?), kunnen een bekende vragen dit voor hen te doen.

De laatste vraag was een peiling naar de bereidheid onder de inzenders om vrijwilliger van het Filmhuis te worden. De taken van een vrijwilliger komen op dit moment voornamelijk neer op het periodiek draaien van een kas- of deurdienst.

Het vertonen van twee voorstellingen per week valt voor een klein bestuur als het onze, met een vijftal vrijwilligers, niet of nauwelijks meer te behappen. Een uitbreiding van het aantal vrijwilligers is dus wel op zijn plaats. Vandaar dat we een oproep in de enquête hadden opgenomen. 

Maar liefst 10% van de inzenders heeft zich hiervoor opgegeven, hartelijk dank hiervoor! Dit toont wel aan dat velen zich betrokken voelen bij het Filmhuis en deze betrokkenheid ook om willen zetten in een actieve bijdrage.

Maar zoveel vrijwilligers hebben we niet echt nodig op het moment. Dit zou betekenen dat elke vrijwilliger slechts zeer zelden aan de beurt zou komen om een kas- of deurdienst te draaien en dat komt de betrokkenheid ook niet ten goede.

We hebben het lot (d.m.v. een zogenaamde random generator) dus een selectie laten maken en we gaan een tiental nieuwe mensen benaderen. Deze mensen krijgen binnenkort bericht met nadere informatie. Maar we willen nogmaals iedereen die zich heeft aangemeld hartelijk bedanken! Wellicht doen we in de toekomst nog een beroep op u.

Vrijkaarten:
Tot slot gaf 70% van de inzenders aan kans te willen maken op de twee in het vooruitzicht gestelde vrijkaarten. Dezelfde random generator heeft hier ook zijn statistische werk verricht en de gelukkigen hebben inmiddels bericht gehad. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.